7 August 2008

ஒலிம்பிக் 2008 விளையாட்டுகளை நேரடியாக பார்க்கலாம்

நாளை ஒலிம்பிக் 2008 விளையாட்டு போட்டிகள் ஆரம்பமாகப்போகிறது. அந்த நிகழ்ச்சி முழுவதையும் online video streaming technologies மூலம் நேரடியாக காணும் வசதியை சில நிறுவனங்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இப்போதைக்கு இந்த வசதி இந்தியாவில் இல்லை என நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் சில முக்கிய நிகழ்வுகளை YOUTUBE வசதி மூலம் காண Google ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

Opening ceremony முதல் Closing ceremony வரை அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் இணைய உதவியுடன் US, UK, கனடா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் சீனா நாடுகளில் உள்ளவர்கள் நேரடியாக கண்டுகளிக்கலாம் மற்ற 77 நாடுகளில் உள்ளவர்கள் YOUTUBE வசதி மூலம் காண Google ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

Live streaming websites of UK, US, Australia and Canada

இந்தியா, ஜப்பான், தென்கொரியா, நியூஜிலாந்த், நைஜீரியா ஆகிய நாடுகள் உட்பட 77 நாடுகளில் உள்ளவர்கள் சில முக்கிய நிகழ்வுகளை YouTube மூலம் Beijing Olympics 2008 தளத்தில் பார்க்கலாம்.

0 comments: