3 October 2008

MS OFFICE கோப்புகளை எளிதாக PDFயாக மாற்றலாம்

|5 comments
சில பதிவுகளுக்கு முன்பு சதுரகிரி யாத்திரை மின் புத்தகத்தை உங்களுக்காக PDF வடிவில் கொடுத்திருந்தேன். அதை எப்படி PDF வடிவில் மாற்றினீர்கள் என பலரும் கேட்டார்கள். நான் PDFஆக மாற்றியது ஒரு மென்பொருளை கொண்டு ஆனால் இப்போது மிகவும் சுலபமாக Microsoft plug in கொண்டு PDFஆக மாற்றலாம்.

இந்த Plug in யை நிறுவியவுடன் Save As மெனுவில் புதியதாக “Save as PDF or XPS” என்று ஒரு option இருக்கும். நீங்கள் மாற்ற விரும்பும் Microsoft Office கோப்பயை திறக்கவும் Save As PDF மூலம் எளிதாக நீங்கள் விரும்பும் படி மாற்றலாம்.

இந்த Plug in Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Visio 2007, Microsoft Office Word 2007 ஆகிய மென்பொருட்களில் வேலை செய்யும்.

Download Microsoft Office Save As PDF or XPS Plug in

நீங்கள் Microsoft Office 2007 யை பயன் படுத்தவில்லையா???

உங்களுக்காகத்தான் இந்த மென்பொருள்